Akınel OSGB Güvencesiyle Eskişehir Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eskişehir Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eskişehir Akınel OSGB tarafından verilmekte olan yüksekte çalışma eğitimi, işverenin iş sahasındaki olası risklerin azaltılması yönünde prosedüre koyulmuş önemli başlıklar arasında yer almaktadır. Bugün Türkiye’de özellikle inşaat alanındaki iş kazalarının oluşturduğu ölüm oranı % 85’e yükselmiş, yapıların katları artıkça kaza olasılıkları da aynı minvalde olmuştur. Bu risk grubunun azaltılması için ortak iş güvenliği ve sağlığı birimi hizmetiyle, işveren ve çalışanlara bilinçlendirici eğitimler verilmektedir.

 

Yüksekte Çalışma Eğitimi Eskişehir Nedir?

Yüksekte çalışmak üzerine yanlış bilinmekte olan bazı durumlar, yaşanan tecrübeler ışığında gözlemlenmiştir. Çalışanların yaşam halatına bağlı olması, asansörlü sistemler ve makinelerle çalışması iş güvenliği için yeterli bir zemin oluşturmamaktadır. Eskişehir yüksekte çalışma eğitimi kapsamında, çalışanların kullandığı araç ve gereçlerin periyodik bakımına, halat ve montaj işlemlerinin önemine değinildiği gibi bu alanda neler yapılacağı üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Yüksekte güvenli çalışma eğitimi kapsamında, çalışanların kullandığı ekipmanlara, iş sahasında nelere dikkat edilmesine aynı zamanda acil durumlarda neler yapılması gerektiğine değinilmektedir. Bu alandaki eğitimlerle iş kazası riskinin olasılığı oldukça düşürülmüş, yükseklik seviyesine göre çalışma alanı oluşturulması sağlanmıştır.

 

Eskişehir Akınel OSGB Yapı İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

Yüksekte çalışma ortamının hazırlanması, ekipman kullanımının ve periyodik bakımının önemi vurgulandıktan sonra, güvenlik filesi ve çalışma alanındaki koordine işlemlerin nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerine planlamalar yapılmaktadır. Eskişehir iş güvenliği uzmanı, bu alanda çalışanların işin ciddiyeti üzerine yoğunlaşması, psikolojik ve fizyolojik bilincin kazandırılması üzerine yoğunlaşarak, iş kazalarındaki yapılması gerekenleri de çalışanlara eğitim kapsamında vermektedir.

 

Eskişehir Akınel OSGB Yaşam Hattı Oluşturma

Yatay ve dikey yaşam hattı uygulamalarında, çalışanların ekipmanları hakkında bilinçlenmesi, aynı zamanda iş sahasındaki hataların nelere mal olduğu hakkında bilgi sahibi olması Eskişehir iş güvenliği firması Akınel OSGB tarafından verilerek, iş veren ve çalışan arasındaki iletişimin de kurulmasını sağlayacaktır.