Eskişehir İşyeri Hekimi Hizmetinde Akınel OSGB Uzmanlığı

Eskişehir İş Yeri Hekimi

İşyerinde iş hekimi çalıştırma zorunluluğu mevcut durumda. Bu konuya ilişkin 6331 sayılı iş kanunu ele alınır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik üzerinden:

  • İş sağlığı ve güvenliğini destekleyen ifadeler sergilenmiştir.
  • İş yeri hekiminin çalışma usulleri ve esasları sıralanmıştır.

Eskişehir Akınel OSGB tarafından sağlanan iş yeri hekimi çalışma ortamını değerlendirir ve risk teşkil eden her türlü unsuru işverene bildirir. Başta güvenlik ve sağlık üzerine çalışma gösterir.

 

Eskişehir İş Yeri Hekim Görevleri

Eskişehir iş sağlığı için hizmet veren kurumlar arasında Akınel OSGB başı çekiyor. Öyle ki yetkili ve köklü kurumlar arasında. Sonuç olarak kuruma bağlı tecrübeli iş hekimleri, mevzuat gereğince çalışmalarına devam etmekte.

Örneğin hekimler çalışanların sağlık gözetiminde bulunur ve danışmanlık hizmeti sunar. Çalışma koşullarından genel sağlık durumlarına kadar tüm detayları ele alır. İş başında iken dikkate alınması gereken hususları dahi bildirmekle görevlidir.

 

Eskişehir İşyeri Hekimi Sağlık Muayeneleri

Eskişehir mobil sağlık hizmeti zamandan tasarruf etmeyi mümkün kılar. Bunun için yerinde yapılan tetkikler dosyaya eklenir ve muayene tamamlanır. İşyeri hekimleri:

  • Kronik hastalıklara ilişkin testlere yer verilir.
  • Varsa meslek hastalıklarının incelenmesinde rol oynar.

Çalışanların koruyucu sağlık muayenelerine önem verilir. Mesela varsa bulaşıcı hastalıkların dahi tespiti ve önlenmesi adına çalışmalara geçilir. Portör muayeneler işyeri güvenliği açısından son derece önemlidir.

 

Eskişehir İşyeri Hekim Eğitimleri

İşverenin ve çalışanların bazı konularda bilgi sahibi olmalarına da özen gösterilir. Örneğin kişisel hijyenden hastalıklarından korunmaya kadar tüm detaylar eğitim düzenlenerek ifade edilir.

Kişisel koruyucu donanımları da eğitimler dahilinde sergilenir. Bu sayede işyeri güvenliği desteklenir ve sağlığı tehdit eden unsurların önüne geçilir. Öyle ki gerçekleşen tüm analizlere göre riskli durumların işverene rapor edilmesine özen gösterilir.