Eskişehir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Akınel OSGB

Eskişehir Akınel OSGB

İşverene, iş güvenliği ve sağlığı aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuş olan Eskişehir Akınel OSGB, çalışanların iş disiplini açısından da motive olmalarını sağlayacak uygulamalar yapmaktadır. İş kazası olasılığının en aza indirgendiği ve sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlandığı takdirde, çalışanların işlerine konsantre olması ve yapılan planlamalar doğrultusunda çalışma talimatlarına hazırlık yapması sağlanmaktadır.

 

Eskişehir OSGB Uzmanlarının Görevi Nedir?

İş yerinin gözetim ve denetimini yapmakta olan Eskişehir Akınel iş güvenliği uzmanı, çalışma alanındaki hayati şartların düzenlenmesi ve planlanması konusunda profesyonel bir yaklaşım sergileyecektir. Bu noktada üstüne basılması gereken, çalışma materyallerinin periyodik bakımı, iş alanındaki güvenlik önlemlerinin sağlanması ilk sıralarda yer almaktadır. Bundan sonraki aşamada;

  • İş yerinin risk değerlendirmeleri yapılır.
  • Yıllık çalışma planı hazırlanır.
  • Acil durum eylemlerine karşı önlemler alınır.
  • İş sahası literatürüne göre tehlikeli olan malzemelerin ( yanıcı, patlayıcı veya yüksek şanzımanlı malzemeler) kontrol ve planlamaları yapılır.
  • Yangın, deprem ve sel durumlarındaki tatbikat planı hazırlanır.
  • İş izni, iç yönetim ve iş kazası prosedürleri hazırlanmaktadır.

 

Eskişehir OSGB Risk Durumu Değerlendirme

İş alanında her zaman riskli durumlar söz konusudur. İş verenin kontrollünde olan işçi sayısına göre her alandaki risk durumunun değerlendirilmesi, çalışanların risksiz bir şekilde çalışması Eskişehir yüksekte çalışma eğitimi kapsamında, özellikle inşaat ve mimari sektöründeki firmalar için oldukça önemlidir. Bu alanda çalışanların kullandığı materyallerden, makine ve araç gereçlerden yola çıkılarak risk durumu değerlendirmeleri yapılarak, çalışma alanın sağlıklı koşullara hazırlanması prosedürüne uyulmalıdır.

 

Eskişehir OSGB Hizmetinde İşverenin Genel Yükümlülükleri 

Eskişehir Akınel İSG ve OSGB birimleri işverene bu alanda destek olarak, çalışma alanındaki riskli durumların en aza indirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Elli ve üzeri çalışanın, acil durum planlamasının yapılması, risk değerlendirmelerinin yapılması ve aynı zamanda sağlık gözetiminden geçmesi ortak İş sağlığı ve güvenliği biriminin yönetimine geçirilerek, koordinasyon sağlayacaktır.