OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak "T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmş, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanım sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar" şeklinde tanımlanmaktadır.